PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS

Czysta energia = odnawialne źródła energii
Pojęcie energii to współcześnie zespół zagadnień dotyczących jej źródeł, produkcji, przesyłu, handlu i wykorzystania w wielu przestrzeniach ludzkiej codzienności. Energia to zagadnienia technologii jej wytwarzania, transportu i racjonalnego korzystania z niej, tak w sensie...
Czysta energia - Wiatr
Wiatraki – były z ludźmi od niepamiętnych czasów - jako urządzenia wykorzystujące siłę wiatru do przesiewania ziarna, mielenia mąki, do pompowania wody, a ostatnio do produkcji prądu elektrycznego …. Nie zawsze miały ramiona, nie zawsze śmigła w dzisiejszym rozumieniu...