PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS

Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) - KALENDARIUM Maria Łuczak
Czy kalendarium - jako chronologicznie poukładany zbiór informacji - może mieć postać monografii życia człowieka...? Jeśli poza informacjami znajdą się tam odpowiednio dobrane cytaty z listów, pamiętników, artykułów, komentarzy, z wszystkiego co napisano kiedyś w...
Dobra kórnickie i zakopiańskie w okresie fundacyjnym 1925-1953 dr Zbigniew Kalisz
Zakłady Kórnickie – Fundacja (nazywana także Fundacją Zamoyskich) została powołana przez Sejm II Rzeczpospolitej w roku 1925 – z dotacji patriotycznych rodów Zamoyskich i Działyńskich. Utworzenie Fundacji było nawiązaniem do najbardziej szlachetnych idei pracy...
TRUDNE POCZĄTKI... AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W PIERWSZYCH LATACH PO NABYCIU ZAKOPANEGO Mirosław Kwieciński
Krytykom Galicji prawie wszystko wydaje się w niej nędznem, zacofanem, barbarzyńskiem, nie ma mowy, aby chcieli uznać postęp w pewnych kierunkach, dobre chęci w pewnych sprawach... [1] Franciszek Bujak        ...
Władysław hr. Zamoyski
Dziwny hrabia, czy niezwykły i wielki człowiek? Na pewno prawdziwy polski arystokrata - szlachcic, aż do takiego stopnia, że stał się niezrozumiały dla współczesnych sobie, a podziwiany, i godny tego dzisiaj … na pewno przez nas. Współcześnie, snując rozważania o...