PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS


Zachwianie proporcji pomiędzy systemem korzeniowym, pniem i koroną ma zawsze wpływ na rozwój i stan całego drzewa.

Zachwianie równowagi rozwoju drzewa może być spowodowane uszkodzeniem jego pnia lub korzeni, czy też niewłaściwym podcięciem konarów. Kształtowanie korony przez nadmierne przycinanie gałęzi ma zawsze negatywny wpływ na rozwój drzewa, ponieważ zakłóca proporcje pomiędzy system korzeniowym drzewa, a ilością liści na gałęziach korony. Powoduje to zachwianie równowagi procesów zachodzących w drzewie. Korzenie czerpią wówczas nadmierną ilość składników - wody i soli mineralnych - z gleby, w stosunku do możliwości wykorzystania ich w reakcjach, które zachodzą w częściach zielonych drzewa, których po przycięciu jest po prostu mniej.  Na wszystkie zmiany drzewo reaguje powoli dostosowując się do zmiany warunków, w których żyje. Każda jednak, nawet naturalna przyczyna zostawia w drzewie trwały ślad, często osłabiając je. 
Drzewo rośnie i rozwija się bardzo długo. Jego rozwój, w dużej części, odbywa się głęboko pod ziemią, w części dla nas niewidocznej. 

Rzeczywiste konsekwencje nieprawidłowych zabiegów pielęgnacyjnych zaobserwować możemy dopiero po dłuższym czasie, niekiedy po kilku latach. Wtedy jednak, drzewa zwykle nie można już uratować. Nowe zaś, będzie dorodne i piękne dopiero po wielu, wielu latach. A przecież drzewo nie służy tylko człowiekowi – jest ono ważną częścią środowiska – stanowi naturalne siedlisko dla innych roślin, grzybów i zwierząt.

 

 

   


 
Materiały ukazujące obrazy spod mikroskopów oraz grafiki prezentowane w filmie pochodzą z pracowni i laboratoriów Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku lub powstały w konsultacji naukowej z pracownikami Instytutu. Zostały one wykonane bądź na potrzeby filmu, bądź też są elementami szerszych prac naukowych i badawczych prowadzonych w Instytucie. 

 


 


Komentarze