PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS


Odtwórstwo historyczne to od dłuższego już czasu bardzo popularna forma prezentowania różnych wydarzeń z historii. Powstaje wiele grup, tzw. rekonstrukcyjnych, które lepiej bądź niestety gorzej starają się przedstawić świat sprzed wieków lub lat.  Dobrze jest gdy odtwórcy opierają swoje działania na rzetelnym poszukiwaniu wiedzy o czasach, do których odnoszą się ich inscenizacje, zarówno pod względem wyglądu - strojów, broni, czy samego przebiegu wydarzeń. Gorzej, gdy w te inscenizacje wkrada się zbyt wiele fantazji i wyobrażeń.

Realizując materiały dotyczące Chrztu Polski współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Edukacji i Odtwórstwa Historycznego „AUREA TEMPORA”, które w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie, będącym oddziałem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, przygotowało dla nas realia średniowecznej Polski. 

 

 

 


Komentarze