PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS


Biblioteka Kórnicka, założona przez Tytusa Działyńskiego, działa od około 1826 roku. Jest jedną z najstarszych bibliotek w Polsce. Od 1953 należy do Polskiej Akademii Nauk.

Zbiory Biblioteki liczą ok. 350 tysięcy woluminów, w tym 30 tysięcy starych druków i 15 tysięcy rękopisów, m.in. Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.

http://www.bkpan.poznan.pl/