PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS

Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu (www.cbk.poznan.pl) jest częścią Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (www.cbk.waw.pl). Znajduje się w odległości 20 km na południowy wschód od Poznania i 4 km na północny zachód od Kórnika. Działalność Obserwatorium skupiona jest wokół dziedziny zwanej geodezją satelitarną.


Położenie Obserwatorium Borówiec. Widok uzyskany dzięki aplikacji „Google Earth”

Prace naukowo-badawcze prowadzone w Obserwatorium skupione są wokół trzech głównych obszarów geodezji satelitarnej:
(1) tworzenia międzynarodowej skali czasu atomowego TAI oraz skali międzynarodowego czasu koordynowanego UTC, realizacji polskich skal czasu TA(PL) oraz UTC(PL),
(2) permanentnych pomiarów GNSS stacji BOR1 należącej do międzynarodowej sieci IGS i EUREF oraz
(3) obserwacji laserowych do satelitów.

W ramach ww. obszarów działań Obserwatorium współpracuje z wieloma instytucjami zarówno w kraju, jak i za granicą. Do grupy tej należą m.in.: Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), Główny Urząd Miar (GUM), Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Łączności (IŁ), Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO), Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii (CWOM), Instytut Tele- i Radiotechniczny (ITR), International GNSS Service (IGS), Regional Reference Frame Sub-Commission for Europe (EUREF), International Laser Ranging Service (ILRS), EUROpean LASer Network (EUROLAS), Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) i inne.