PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS


Kultura ludzka, od samego początku manifestowała obecność swoją w świecie, zabierając pierwotną dzikość przyrodzie, ale też – i to również jest stałą domeną kultury – wracała do tej dzikości, choć przetwarzając ją na ludzką modłę, porządkując, nadając jej ludzką swoistość.

Najpierw więc, by najeść się do syta, wycinaliśmy lasy tworząc przestrzenie uprawne. W miejscach wybranych jednak, mądrzy przodkowie nasi zostawiali tajemne zagajniki, gaje święte, mateczniki dla zwierząt … celowo zdziczałe lub tak uprawione, by wyglądały na dzikie, na takie jakby ręką boską sprawione. 
Potem – nawet w murowanych miastach i na wyjałowionych pustyniach, budowano ogrody na ziemi i ponad nią, by sprawić pozór gaju lub lasu, oddającego choćby namiastkę obrazu natury.
Ogrody - stały się dziełem kultury, jak wcześniej dziełem tym stały się uprawne pola na karczowiskach leśnych. Wokół domów pozostawiano specjalne okazy lub sadzono rośliny leśne, dla ich zwykłego piękna lub dla codziennej potrzeby – bo chronią przed wiatrem, słońcem czy śniegiem.

Ogrody stały się parkami, a te z nich najbardziej specjalne, które mają wpływ na kształt krajobrazu, czasem z domieszką roślin sprowadzonych doń z innych stron świata stały się dziełem sztuki – arboretum - dla wiedzy, dla piękna, dla podkreślenia okazałości siedzib tych, którzy chcieli mieć wpływ na kulturę świata, w którym zamieszkali i żyli.

Gołuchów – zamek i park - stworzony został przez Izabellę z Czartoryskich Działyńską, by być „rajem na ziemi” - pod każdym względem – architektury, przyrody, sztuki … Miał być symbolem świata sprzed wieków, … kiedy to Polska zdobywała sobie specjalne miejsce w obrazie historii całego świata. Miał być świadectwem wielkiej polskiej przeszłości dla przyszłych pokoleń, dla nas. Z wielką pieczą i starannością dobierała, pielęgnowała, kolekcjonowała i udostępniała go zwiedzającym.

Spadkobiercą tych idei jest dziś Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Rozwija to piękno, bada i edukuje, bo współcześnie każdy las jest swoistym arboretum – miejscem dzikim i uprawnym jednocześnie.   

Zapraszamy do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie 
www.okl.lasy.gov.pl