PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS

Adres kontaktowy:

ul. Poli Gojawiczyńskiej 10
60-461 Poznań

Alina Mackiewicz
Tel. 
+ 48 667 15 14 92

 

PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE PONAD HORYZONTEM jest ogólnie dostępnym miejscem, gdzie prezentujemy filmy popularno-naukowe, dokumentalne i inne, dotyczące szeroko rozumianej nauki.
Filmy uzupełniane są artykułami oraz galerią fotografii, gafik oraz innych form ilustracji.

Dobór filmów i związanych z nimi treści pisanych jest wynikiem konsultacji ze środowiskiem naukowym.
Na Platformie zamieszczamy filmy produkcji własnej oraz innych instytucji zajmujących się popularyzacją nauki w Polsce. Chcemy, aby filmy te, pokazywały z jednej strony - codzienną rzeczywistość nauki, w aspekcie poznawczym, jej rozwój zrównoważony i innowacyjność oraz to, co może być najbardziej cenne w działalności naukowej - interdyscyplinarność i twórczy efekt. Z drugiej strony, aby popularyzowały wyniki uzyskane w procesie badawczym, niekiedy tłumaczyły i upowszechniały wiedzę - treści naukowe oraz prezentowały to, co na razie jest tylko hipotezą.

Platforma ma działać inspirująco, by powstawały nowe produkcje filmowe tworzone w silnej współpracy ze środowiskiem naukowym. Filmy bez nadmiernej publicystyki, z niezbędną jedynie ilością niezilustrowanych wypowiedzi, które w sposób prosty dla ogółu, prezentować będą i wyjaśniać skomplikowane niekiedy procesy i badania.
W tej mierze platforma PONAD HORYZONTEM ma pełnić rolę edukacyjną.

Jeśli w Polsce ma rozwijać się transfer wiedzy między przedsiębiorcami i środowiskiem naukowym musimy, wykorzystując innowacyjne techniki obrazowania, przedstawiać, (czyli pokazywać i omawiać) w atrakcyjny, zrozumiały i widoczny sposób efekty, działalności naukowców polskich. Tak dzieje się na całym świecie.
W Polsce pojedyncze instytuty posiadają już czasem filmy prezentujące ich działalność, ale do tej pory nie było jednego miejsca, w przestrzeni publicznej, w którym można by je oglądać wtedy, kiedy ma się na to ochotę. Nie było stale działającego „okna”, w którym można by je umieszczać, znajdować i oglądać.

Platforma Upowszechniania Nauki w Polsce PONAD HORYZONTEM ma być właśnie takim miejscem.

Dlatego prosimy o kontakt wszystkich, którzy chcieliby - z jednej strony tworzyć z nami filmy popularno-naukowe, finasować je, aby były jak najlepsze, z drugiej zaś strony, tych, którzy mają już swoje produkcje, by zaprezentowali je u nas lub by podzielili się informacjami z własnych badań czy osiągnięć naukowych.

Serdecznie zapraszamy do stałej współpracy wszelkie instytucje naukowe, którym zależy na tym, aby Polacy poznali osiągnięcia badawcze uczonych; Tych współczesnych jak i tych, o których czasami mało wiemy, mimo iż na świecie są to czasami nazwiska znane i cenione.

Zapraszamy przedsiębiorców, którzy rozumieją, że nauka – to tak naprawdę ta część życia, na której osiągnięciach opiera się, w dużej mierze, ich działalność i którzy chcieliby włączyć się w proces upowszechniania nauki oraz kształtować swój wizerunek w tym kontekście. Starystyki podają, że to właśnie ucząca się młodzież i prywatni przedsiębiorcy są największymi odbiorcami filmów popularno-naukowych, produkcji zachodniej ... w Polsce powstaje ich znikoma ilość. Bez odpowiednich środków na produkcję, trudno jest zrealizować odpowiedniej jakości film.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich tych, którzy zapoznali się z zamieszczonymi przez nas treściami i chcieliby w szerszej formie korzystać z nich, bądź je udostępniać w celach edukacyjnych.