Kontakt

SIDMA Alina Mackiewicz

Pro­dukc­ja fil­mowa i telewiz­yj­na
60–461 Poz­nań,  ul. P. Gojaw­iczyńskiej 10
e-mail: admin@o-nauce.pl
tel. + 48 667 15 14 92

Zaprasza­my również na:

YOU TUBE 

www.youtube.com/user/SIDMAfilms

FACEBOOK

www.facebook.com/SIDMAfilms/

Podziel się!