PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS


 

DANTOM Sp. z o.o. to firma, która w swojej działalności kieruje się trzema podstawowymi zasadami - rzetelnością, profesjonalizmem i kreatywnością.

Odpowiedzialność biznesowa jest w tym przypadku równie ważna jak odpwowiedzialność społeczna. Aktywna polityka sponsoringu polega tutaj na angażowaniu się we wsparcie społeczności lokalnej, wydarzeń artystycznych oraz promocji nauki w Polsce.

www.dantom.pl

 

Dzięki wsparciu firmy DANTOM powstał , między innymi, film dokumentalny:
"Skrzypce - osobliwości tworu doskonałego" 
 

 

logo DANTOM