Powstanie Wielkopolskie — Zdobycie Ławicy — film dok.

Ław­ica — to w 1918 roku — wios­ka zna­j­du­ją­ca się pod Poz­naniem, gdzie zlokali­zowana była niemiec­ka stac­ja lot­nicza. Tuż po wybuchu Pow­sta­nia Wielkopol­skiego 27. grud­nia 1918 roku stanow­iła ona realne zagroże­nie dla mias­ta i Pow­stańców, gdyż była ostat­nim punk­tem obrony jed­nos­tek niemiec­kich w pobliżu Poz­na­nia. Tak opisy­wał to Kuri­er Poz­nańs­ki …

Powstanie Wielkopolskie — Zdobycie Ławicy 06.01.1919 r. — wspomnienie

… Dnia 4-go sty­cz­nia wiec­zorem zebrało się kilku zasłużonych ofi­cerów pod dowództwem ppor. Mieczysława Palucha w Guber­na­torstwie, dzisiejszej Komendzie Mias­ta, celem obrad nad zabraniem Ław­icy. Byli tam: ppor. Kopa, Zakrzews­ki, Ciążyńs­ki, Nieży­chows­ki, Maryńs­ki, Łak­ińs­ki, Jas­noch i kilku innych. Po opra­cow­a­niu planu odd­ano dowództ­wo akcji w ręce ppor. Andrze­ja Kopy. Do …

Mieczysław Paluch — Człowiek, Powstaniec, Dowódca — Powstanie Wielkopolskie, Powstania Śląskie, Wyspa Wężów — film dokumentalny

1     Mieczysław Paluch major Wojs­ka Pol­skiego – jeden z najważniejszych bohaterów Pow­stań Nar­o­dowych – Wielkopol­skiego i Śląs­kich ( urod­zony 10. grud­nia 1888 w Trzemżalu koło Trzemesz­na, zmarł 18. lip­ca 1942 na Wyspie Wężów, w Rothe­say, Szkoc­ja ) Kawaler Orderu Vir­tu­ti Mil­i­tari kl. V, Krzyża Niepodległoś­ci z Miecza­mi, Orderu …